VI Kohtaaminen

VI Kohtaaminen 9.12.2016 - Asikkala, rantasauna (Laurellintie 55, 17320 Asikkala)


Palvelutuotanto verkossa & tulosten mittaaminen – Mika Tonder, pdf >>


Markkinoinnin ja kaupallisuuden näkökulma. Se on yksi osa palvelutuotantoa verkossa. Kaiken pitäisi mennä verkkoon ja palvella eri kohderyhmiä 24/7. Digitaalisuus ja verkossa oleminen ei saa olla itseisarvo. Pitää tietää miksi siellä ollaan. Mitä te ymmärrätte palvelutuotannolla verkossa? Salpauksen osalta tai oman opettajuuden osalta?
Oppilaan hakeutumisen palvelut. Mutta meillä on aika onneton tilanne prosessin osalta. Kuka muistaa laittaa chat-palvelun päälle? Kuka siihen vastaa ja mitä vastaa? Kun ihminen päättää hakea, hän painaa nappia, täyttää lomakkeen ja se tulee meidän pöydälle sähköisellä lomakkeella. Tai järkyttävän kokoisessa Excelissä. 

Me emme oikein tiedä kuka asiakas on? Tehdään kaikille jotain.

Kun oikeasti halutaan kohdistaa palvelu tiettyyn kohderyhmään ei voida puhua esimerkiksi venäläisistä ryhmänä. Venäläisellä ja suomalaisella perheellä on hirveästi samaa. Palvelun sisältö pitäisi lähteä tarve- ja kysyntäperusteisesti. Yhtenäinen brändi rakentuu sen päälle. Brändi on maine. Brändi koostuu maineesta. 

Suurin muutos on tapahtunut neljän viiden vuoden aikana. Ennen vanhassa maailmassa yrityksen brändi ja palvelu annettiin asiakkaalle määriteltynä. Se meni kanavaa myöten ja asiakkaat ottivat sen annettuna. Koko maine ja brändi oli organisaation hallussa. Nyt organisaation on vaikea vaikuttaa brändiinsä. Kanavat elävät omaa elämäänsä. Asiakkaat eivät ota viestiä annettuna. Asiat saattavat muuttua, heittää kuperkeikkaa hetkessä. 

Mikä viimeinen virhe voi olla kun operoidaan verkossa? Vedetään töpseli pois seinästä. Mainetta on mahdotonta hallita, mutta sille voidaan tehdä jotain. Yleensä somegatet unohtuu muutamassa päivässä. 

Kun rakennetaan brändiä, palvelua ja viestitään kuluttajille, meidän on tiedettävä mitä teemme. Emme voi kuitenkaan olla hajuttomia ja mauttomiakaan. 

Mikä teidän palveluilla on tavoitteena?

Opiskelijarekrytointi. Tarvitaan opiskelijoita, asiakkaita. Verkossa pyöriminen on olennaista, jotta tavoitetaan nuoret. Mitä muuta?

Ajankohtaisten asioiden tiedottamista. 

Mikä siinä läsnäolossa voi ärsyttää? Näkyvässä brändäyksessä, asiantuntijuuden esittämisessä? Mikä siinä on? Suolletaan mitä joku toinen on sanonut. Suolletaan itsestäänselvyyksiä. Mitä tahansa joku suustaan päästää, on siitä 100 twiittiä. Se on vähän samaa mitä vanha kansa tekee joissain Näppispalstoilla.
 
Kun rakennetaan palvelu, se koostuu erilaisista elementeistä. Meillä on erilaisia kanavia ja työkaluja. Mitä tehtävää ne ajaa? Mitä sillä oikeasti voidaan tehdä? Ne on usein rajallisia tapoja viestiä ja ne jäävät usein irrallisiksi. Tai vanhentuvat. Se on silloin resurssien hukkaamista. Otetaan työkaluja käyttöön, mutta ei tiedetä mitä niillä tehdään. Palveluilla on pystyttävä rakentamaan asiakaskokemusta. Rakenteen ja sisällön on tuettava sitä, vietävä prosessia eteenpäin.
Mikä meidän viestimisen äänensävy on? Se on tiedotuskanava, mutta mitä muuta se on? Mitä lieveilmiöitä se voi tuoda? Kaikki nivoutuu omaan henkilökohtaiseen elämään esim. Facebookissa. Ajaako jokin tietty kanava asiansa? 

Meidän välineet pitäisi suhteuttaa perustehtäväämme – oppimiseen, ammatilliseen kehittymiseen…mitä ikinä ne ovatkaan.

Mitä muuta kanavat ovat kuin ulospäin tiedottamista? Moodle alustana. Office 365. Sähköpostia tulee riittävästi varmasti kaikille. Onko sähköposti sisäisen viestinnän keino? Skype pikaviestimenä jonkin verran. Yammeria me olemme yrittäneet. Whatsappia opiskelijoiden kanssa. Siitä on hyötyä ja haittaa. Mikä on tähdellistä? Mikä edistää työnteon tehokkuutta? Mikä kuormittaa työn tekemistä?
Missä teillä on arkisto, sisäiset materiaalit? Opetusmateriaaleja tai muistioita. OneDrivessä. Sharepoint-alustalla. 

Miten sisällön tuottaminen? Millaisia ajatuksia se herättää? Asioiden päivittäminen, uuden sisällön tuottaminen? Salpauksessa sisällön tuottaminen on aika rajattua. Tieto liikkuu aika monen mutkan kautta vaikka Salpauksen sivuille. Oman yksikön Facebook-sivuille saa helposti.
 


Miten sisällön tuottamisen vastuu jaetaan? Millaista sisältöä tuotetaan? Miten sisällön tuottamiseen reagoidaan? Näitä asioita on hyvä ratkaista, ettemme ole sisällön tuottamisen ja päivittämisen kanssa jumissa. Muuten hype saattaa kääntyä itseä vastaan.
Arvoa asiakkaalleNäkökulmia digitaaliseen palvelutuotantoon on lukemattomia. Palvelutuotanto verkossa. Kyse on ajan hengestä. On mentävä verkkoon ja oltava siellä koko ajan. Se ei välttämättä ole aina suotavaa. Välillä sillä ei ole palvelun tuottavuuden takia merkitystä. Mutta digiloikka on tehtävä. Kun mietitään palveluja verkossa on mietittävä, mitä me palveluilla halutaan saavuttaa? Viekö verkkoon asioiden vieminen oikeasti meidän juttua eteenpäin? Tekniikka ja koodi taipuu mihin tahansa. Kyse on työnteon tavoista ja toimintatavoista. verkko on työkalu ja työväline. Mitä ne hyödyt sähköisessä palveluissa on? Ihmiset ovat saavutettavissa. Voidaan kommunikoida ihmisten kanssa globaalisti. Se on suuri hyöty. Mutta siinä on myös lieveilmiöitä. Ajan ja paikan rajojen rikkominen on todellisuutta, mutta onko se se todellinen hyöty? Se mikä digitalisaatiossa on oikeasti hyöty, on se, että sähköisten kanavien kanssa pystymme kohdistamaan viestimme kenelle haluamme. Vaikka yksittäisille henkilöille.  Me tiedämme kuka on kanavissamme asioinut ja mitä se on tehnyt. 

Sähköisellä puolella me tiedämme markkinointipanoksemme. Investoinnin ja hyödyt. Voimme kohdentaa asiat äärettömän tarkasti. Toisaalta voimme skaalata toimintaamme. Skaalaus tulee tietynlaisten automaatioiden kautta. Esim. markkinoiden automaatiot. Sähköisten palveluiden hyödyt: kohdentaminen ja skaalaaminen. Oleellinen asia sähköisten palveluiden rakentamisessa on miettiä lisäarvo. Miksi teemme sitä? Onko se kustannustehokasta? Saammeko sitä kautta dokumentoitua automaattisesti? Työvaiheita jää pois? Liittyykö lisäarvo asiakaskokemukseen? Vai tuotammeko digitaalisuudella lisäarvoa? Miten asiat on mahdollista toteuttaa ja miten suunnitelmallisia olemme digin käytössä? 

Rakenne. Palveluilla verkossa on oltava suunniteltu rakenne. On olemassa palvelusivusto. Se on palvelun ydin. Vaikka Salpauksen verkkosivu. Jokin mikä on otettu käyttöön palvelun toteuttamista varten. Palvelun ydin. Asiakashallintajärjestelmä, verkkosivu, verkkokauppa. Näiden ympärille rakentuu palvelua tukevat kanavat. Joita olisi käytettävä palvelun mukaan. Otetaan niitä mukaan, jotta ne toteuttavat suunnitellun tehtävän, ne vievät palvelua eteenpäin. Silloin siinä on logiikka.
Nämä kaikki luovat kokonaisuuden. Asiakkaan polun. Se polku on rakennettava. Se ei muodostu itsestään. Netin käyttäjiä on opetettava ja käskytettävä. OSTA NYT. SIIRRÄ KORIIN. MAKSA NYT. Klikkaa tästä ja pääset maaliin. Poistut verkkokaupasta tuotteen kanssa. 70% asiakkaista jättää tuotteen koriin. Sitä yritetään vähentää ja puskea asiakasta eteenpäin. Suomessa sitä ei tehdä niin paljon, olemme jotenkin kohteliaita. Vaikka se on neuvomista enemmän kuin käskyttämistä.
Asiakkaan polku rakentuu välitavoitteista. Välitavoitteiden saavuttaminen on äärimmäisen tärkeää. Millainen asiakaskokemus asiakkaan polku on? Se on täysin keskeistä. Ei vastenmielistä. Ei toimimaton. 

Kriittinen ja realistinen katsaus. Mitkä edistää ja mitkä ei? 

Palvelu on tapa kommunikoida eri keinoin


Se on vuorovaikutustilanne. Saadaan loppuasiakas tekemään jotain. Vuorovaikutus perustuu keskusteluun. Verkossa se tarkoittaa sisältöjä. Sisältöjä on pääluokissaan kolmea sisältöä: substanssisisältö. Se on ydinsisältöä. Se on luonteeltaan dynaamista. Sitä on pystyttävä tuottamaan lisää, korjaamaan. Dynaaminen sisältö vaihtuu ja päivittyy. Blogit esimerkiksi. Mikä päivitystahti on? Miten sitä tehdään? Se on tärkeä asia asiakaskokemuksen ja luottamuksen kannalta. Kaikkia elementtejä ei ole päivitettävä, mutta tiettyjä on. Hajautettu ja roolitettu järjestelmä. Lyödään vaikka kalenteriin vuorot. Se on annettava tehtäväksi, resursoitava työtehtäviin.Staattinen sisältö. Niitä ei juurikaan muuteta. On tietyt rakenteet, jotka pysyvät. Substanssisisältö on tätä täydentävää, jota on pystyttävä helposti.

Tukimateriaali. Lisämateriaali. Tämäkin on aika staattista. Toimitusehdot, viralliset tekstit. Oheisesitteet. Video- ja kuvamateriaali. Niiden saatavuus ja ajankohtaisuus on tärkeä miettiä.

Millainen sisältö lisää asiakaskokemusta ja tuo lisäarvoa?Sähköiset palvelut korostaa ketterän kehittämisen periaatteita. Tehdään ja korjataan nopeasti tarpeen mukaan. Faktaa me saamme jatkuvasti. Google Analytics, Twitter Analytics yms.


Mittaaminen


Google Analytics tuo takuuvarmasti toimivan välineen. Maksulliseen ei kannattane lähteä. Google Analytics ajaa erinomaisesti asian. Google Academy tuottaa ilmaista opetusmateriaali jatkuvasti analytiikan käyttäjäksi. Niillä pääsee jo hyvin pitkälle. 

Twitterissä on Twitter Analytics. Facebookilla on omat analysointityökalut. Instagram ei taas päästä mitään dataa ulospäin.
 

Eri kanavissaMillä viestimme ulospäin? Mediakolmiossa meillä on Twitter, Facebook, Instagram ja LinkedIn. Niissä me olemme aktiivisia. Facebookissa meidän keihäänkärki on vielä hakusessa. Pääasiassa se on ajankohtaisten asioiden tiedotuskanava. Työpaikan rekrytointeja toteutamme Facebookin kautta. Sen mainontaminen maksaa parikymppiä. Instagramissa päästämme ihmiset sisälle arkeemme. Haluamme kertoa itsestämme ja meistä yrityksenä siellä. Haluamme luoda brändiä wau! tuolla haluamme olla työssä. Instassa avaamme Mediakolmion salaisuutta. Haluamme kertoa, että näin hyviä tyyppejä meillä on oikeasti töissä. Olemme saaneet seuraajia ja palautetta kivasti. 

LinkedInissä kerromme asiantuntijoille asiaa. Emme saa sinne ehkä säännöllisesti sisältöä. Se on haasteellinen. Tuotetaan materiaalia, jota asiantuntijamme pystyy jakamaan eteenpäin. LinkedInissä seurataan kuitenkin enemmän henkilöitä kuin firmoja.

Twitterissä rohkaisemme ihmisiämme twiittaamaan. Merkataan twiittejä tietyin hashtagein. LinkedIn tuo firman sisältöä jaettavaksi asiantuntijoille, Twitter tuo henkilöiden asiantuntemusta ja sanottavaa firman tietoon, jotka twiittaa hyviä asioita eteenpäin. Tällainen kaveri on täällä töissä –asenteella.
Youtube visuaalisessa ja audiovisuaalisessa käytössä. Se on sisällöntuotantoa. Siellä haemme vielä sitä ajatusta. Voisiko se olla arkipäivän kuvausta Mediakolmiosta Toimisto-tyyliin itseironisesti?
Sisältöä sivuille kotisivuille. Sitä on oltava vähintään 250 sanaa per sivu, se on nyrkkisääntö. Silloin se toimii hakukoneiden optimoinnin kannalta.

 


Perjantai 9.12.

Klo 10.00 Aamukahvit ja päivän aloitus

Tehokas ja taloudellinen toimintatapa
Jaana Utti, Tamora Oy

Palvelutuotanto verkossa
Arvoa asiakkaalle
Mittaaminen ja vaikuttaminen
Mika Tonder, Tamora Oy
 

Klo 15.30 Hyvää kotimatkaa!

Asiantuntijat

CV_Mika_Tonder.jpg

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tweets by @TTHeimo