III Kohtaaminen

III Kohtaaminen 14.-15.3.2016 - Satulinna, Hirvensalmi


Satulinnassa, kehittäminen ja palveluinnovaatiot, materiaali >>
Ympärillä oleva muutos pakottaa organisaation kehittämään toimintatapojaan. Kehittämisestä tulee kaikkien oikeus ja kansalaisvelvollisuus.

Minkä takia te olette olemassa? Mikä on teidän business?

Osaavien ihmisten kouluttaminen työmarkkinoille. Voiko se olla niin? 

Ei oikeastaan. Työmarkkinat ovat romahtaneet. Opettajan rooli on muuttunut valmentajaksi. Organisaatiot eivät rekrytoi enää osaamisperusteisesti. Rekrytoinnin syyt liittyvät asenteeseen ja vuorovaikutustaitoihin. Yrittäjyysasenteeseen. Te olette palveluyritys. Se haastaa ajattelun siitä, miten toimintaa pitää kehittää.
Me olemme palveluyritys. Meidän slogan on Salpaus, ole hyvä.

Miten se näkyy asiakkaalle? 

Meillä on uudet hienot tilat. Mutta se on totta, että miten saamme sen näkymään asiakkaalle?
Meidän on pystyttävä muuttamaan Salpauksen perustoimintaa. Näemmekö organisaatiomme palveluyrityksenä? Jos asiakas näkee, että toimintatavat happanevat käsiin, ei se halua olla siinä mukana.

Monessako palveluyrityksessä anotaan lomakkeilla asiakkaiksi?

Tekeekö organisaatio oikeasti sellaisia asioita, että asiakas kokee itsensä tärkeäksi? Että asiakas valitsee juuri meidät? Miten me sen teemme? Miksemme tarjoaisi opiskelijoille aamupalaa? Miksemme tekisi hieman eri tavalla?

 

Ketterä kokeilu. Toteutukseen 21 päivän sisällä. Huomiseen mennessä ulostulo. 

1.       Olemme aikaisemmin puhuneet käyttäjäkokemuksesta palvelumuotoiluun liittyen. Mietitään design thinkingia ja siihen liittyviä asioita. Meidän tavoitteena on lisätä asiakasymmärrystä. Asiakkaat ovat opiskelijat. He ovat asiakkaita myös hakeutumisvaiheessa. Mikä on opiskelijan hakijakokemus? Tehkää kokeilu, jossa hankitte hyvän hakijakokemuksen. Tällä hetkellä puhumme paljon työnhakijakokemuksesta. Miten sidomme ihmisen siinä vaiheessa, kun hän kiinnostuu meistä? Miten saamme hyvän hakijakokemuksen niille, jotka tulevat valituksi ja niille, jotka eivät tule? Miten saamme tarinoita sosiaaliseen mediaan siitä?

2.       Uusi työ syntyy pirstaleisen yrittäjyyden ympärille. Yrittäjyys ei ole ammatti, vaan tapa organisoida työtä. Tärkeämpää on opettaa ammattilaisille se, että perusta yritys, kuin se, että olet työmarkkinatuen piirissä. Teidän tehtävä on tarjota teidän opiskelijoille jotain uskomatonta yrittäjyyteen liittyen. Työ on pirstaleisena maailmalla. Omaa osaamista on pystyttävä tuotteistamaan. 

3.       Teidän tehtävä suuntautuu sisälle. Palveluntuottajiin. Nykyisin palvelua ei tuoteta organisaation sisällä. Teidän tehtävänä on tehdä vuorovaikutusten kenttä. Yhteiskehittelyn kenttä, missä voidaan tehdä nopeasti kokeiluja erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa

4.       Innosta oma henkilöstö. Te otatte askeleen eteenpäin – ME OLEMME TULEVAISUUDEN TEKIJÄT. Me olemme se joukko, joka rakentaa Salpauksen ja Päijät-Hämeen tulevaisuutta. Te kutsutte Tulevaisuuden Tekijöiden Heimoon kaikki muut salpauslaiset.
”Huono omatunto on innovatiivisuuden yksi lähtökohta.Elämysbusineksessa

Me olemme busineksessa, jonka tarkoitus on lisätä osaamista. Myös elinvoimaa. Olemme osaamisbusineksessa ja elämysbusineksessa. Kun mietimme palveluinnovaatioita, meidän tavoitteet ovat muuttuneet. Mitä teidän pitää tuottaa? Karkeasti teidän tuotteet voisivat olla:

Oppimisen elämyksiä.

Opiskelijoilla on taitoja ja kykyjä, joilla he pärjäävät työelämässä. Meidän on tuotettava oppimisen elämyksiä. Aikuiskoulutuksen reformissa muuttuu kaikki. Se on suurin aikuiskoulutuksen muutos koskaan. Se muuttuu asiakaslähtöiseksi. Asiakas tuo rahan. Emme ajattele, että valtio antaa meille resursseja, vaan että me tuotamme asiakkaalle elämyksiä ja on opiskelijamme.

Eilisillan yksi hyvä innovaatio oli yössäoppiminen. Se on yökoulu leipureille. Pikkuisen väsyttävä. Ihmiset hakevat siellä omaa kenttäänsä. Siellä soi musiikki. Ihmiset lähettävät sieltä Periscope-lähetyksiä, päivittävät somea, kertovat tarinaa. LUODAAN ONNELLISET OLOSUHTEET INNOSTUKSELLE. Luot olosuhteet, jossa unohdat säännöt. Siihen kuuluu luottamus. Haasteet. Saan olla merkityksellinen osa jotain isoa kokonaisuutta. Ei ole markkinointiprosessia: osta hyvä koulutus. Vaan 1000 oppimisen tarinaa, jota opiskelijat itse levittävät.  

Tällaisessa palvelukehittämisessä päästämme irti kontrollista. Tuotamme ainutlaatuisia kokemuksia. Jutut lähtevät hyvällä tavalla käsistä. Ihmiset haluavat liittyä niihin. Kyynikko saattaa kysyä yölisistä. Valvonnasta. Opetussuunnitelmista. Kysymyksiä, jotka vetävät meitä vanhoihin rakenteisiin. Vanhat rakenteet vetävät puoleensa. On oltava vääjäämättömän tarkkana, ettemme mene sinne. Se tapahtuu nopeasti. Sen takia meidän on tehtävä heti. Julkaistava ajankohta heti. Tehtävä kutsu heti. Kyynikot tulevat kyllä. Mutta voimme ratkaista asioita sitä mukaa, kun niitä tulee. 

Yössäoppimiseen on lisättävä tutkimus. Tai jonkinlainen seuranta. On kerrottava mitä vaikutuksia sillä on: Tulemme saamaan useita sosiaalisen median viestiä. Tämä mullistaa Salpauksen tavan tehdä. Kyynikot keskittyvät sen jälkeen tulevaisuuteen, eivät menneisyyteen. 

Kaikista tärkeintä meille on miettiä, mitä me tuotamme. Missä me olemme parhaita, superhyviä? Mikä on se tuote mitä kehitämme? OPPIMISEN ELÄMYKSIÄ.

Tähän liittyy myös oppimiskäsityksen muutos.

Tiedon tuottamisen valta on muuttunut. Media on ollut valtiomahti. On ollut iso asia määrittää, mikä tieto on totta ja mikä väärää. Miten eri medioista tullut tieto arvotetaan eri tavalla. Murros on tarkoittanut sitä, että tiedon tuottajaksi voi ryhtyä kuka hyvänsä. Se ei tarkoita, että tieto olisi huonompaa kuin toisen. Se voi olla jopa arvokkaampaa. Miten tieto julkaistaan? Miten tietoa syntyy? Miten osaat olla mediassa?

Ensimmmäinen tarina. Sen vaikutus on hirveän iso. VALTAVA. Mikä sen sisältö on? Miten se on kirjoitettu?

Disruptiotila. Toimintakenttään tulee halpoja toimintoja, jotka rikkovat tekemistä. On lisättävä jalostusastetta. Tai karsia kuluja. Säästöjen tie ei ole tuottanut koskaan mitään. On siis lisättävä jalostusarvoa. Tulee uusia halpoja tuotteita, asioita aletaan tekemään eri tavalla. Meidän on vaikea kilpailla niiden kanssa. Mitä asioita otamme valmiina?

DNA esimerkiksi on tuottanut sarjan uuden työn saralla Tulevaisuuden ammattilaiset http://uusityo.dna.fi/. Jaksot ovat katsauksia tulevaisuuteen. Minkälaisia asioita me käytämme oppimisen ja opetuksen tukena.

Terveys on resurssi. Hyvä elämä on tavoite. Samoin meidän pitää miettiä mikä meidän tavoite on koulutuksessa. Jos ajattelemme, että terveys on tavoite, keskitymme lääkärivastaanottoihin. Jos opetuksessa mietimme, että osaaminen on resurssi, ei tavoite, meidän tulisi miettiä, mitä osaamista meillä on Salpaus-nimisessä yhteisössä. Sitä osaamista Salpaus-nimiseen yhteisöön tuo kaikki siihen kuuluvat - opettajat, oppilaat, työelämä.

Siksi meidän on rakennettava vuorovaikutuksen kenttiä. Kenttiä, jotka ovat yhtäaikaa sosiaalisia, fyysisiä ja digitaalisia. Vuorovaikutuksen kenttien pitää olla onnellisten olosuhteiden paikkoja, jotka tuottavat hyvää asiakkaalle. Se on attraktiivinen solu, joka vetää toimijoita puoleensa. Idea ei mene enää niin, että jokaiselle opiskelijalle on lokeropaikka, vaan että kaikki pystyvät tulemaan haluamakseen ajaksi. 

 


Miten palveluita tällaiseen kehitetään? Emme kehitäkään palvelutuotantoa. Kehittäkää asiakaskokemusta. Käyttäjäkokemusta. Segmentoikaa ensin asiakkaat. Emme ala miettimään palvelun nykytilaa. Vaan mietitään, miten asiakas kokee palvelun. Ei ole samalla tapaa palveluja, vaan vuorovaikutuksen kentälle astuu palveluntuottaja ja -käyttäjä yhtäaikaa. Siellä on kaikki ne, jotka tarvitaan oppimiselämysten tuottamiseen.Kun astutaan vuorovaikutuksen kentälle mietitään asiakassegmenttien kohdalla:
Mikä on pahin pelkoni?
Mikä on suurin onnistumiseni?
Mikä on paras osaamiseni?

Mikä on palvelupolku joka ihmisille syntyy?Meidän on tunnistettava mitkä ovat hyviä kokemuksia ihmiselle. Luultavasti esimerkiksi ruoan tarjoilu on. Astioiden kattaminen valmiiksi. Ne ovat pieniä asioita. Attraktiivisen solun luomiseen kuuluu vaivan näkeminen. Huomioiminen. Minuako varten? 


Miettikää omaa työmaailmaa. Miten näyttäytyy:
  • visuaalinen maailma
  • muistot
  • tuoksut
  • äänimaailma
  • tunnelmat
Minkälainen sinun työpäivä oli? Minkälaisia asioita koit?Maanantai 14.3. - Innovaatiot yli rajojen

Klo 10.00 Aamukaffet ja päivän aloitus
Palveluinnovaatiot
Innovaatiot ja kehittämistoiminta tulevaisuudessa

Mika Kortelainen, Tamora Oy

19.00 Tuotekehittäjäillallinen

Tiistai 15.3. - Palveluprosessit

Klo 8.00 Aamiaiselle
Palveluprosessien kehittämisen menetelmät
Ketterä kehittämine
14.00 Hyvää kotimatkaa!

Asiantuntijat


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tweets by @TTHeimo